Υλικοτεχνική Υποδομή

Σήμερα στην ιδιοκτησία της επιχείρησης βρίσκονται τα κάτωθι ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες των επιμέρους εκμεταλλεύσεων της:

 • Οικόπεδο στην Κατσικά Ιωαννίνων (6 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων ) συνολικής έκτασης 11.000 τετραγωνικών μέτρων.
 • Οικόπεδο στην Κατσικά Ιωαννίνων (6 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων ) συνολικής έκτασης 3.500 τετραγωνικών μέτρων.
 • Ψυκτικοί χώροι (Κατάψυξη-συντήρηση) συνολικής έκτασης 1100 m2 και όγκου 5.000 m3.
 • Αποθηκευτικοί χώροι εμπορευμάτων συνολικής έκτασης 1000m2 και όγκου 5000m3.
 • Χώρος ανασυσκευασίας εμπορεύσιμων προϊοντων 600 m2 .
 • Γραφεία 550 m2 .
 • Χώροι γραμμής τυποποίησης μαλακών τυριών60 m2 μετά του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Χώροι γραμμής αποφλοίωσης πατάτας 200 m2 μετά του σχετικού  μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Χώροι βιοτεχνίας τυποποίησης γεωργικών προϊόντων 200 m2 μετά του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Μεταφορικά μέσα (κατάψυξη-συντήρηση) 9 δυναμικότητας 55 τόνων.
 • Μεταφορικά μέσα (χωρίς ψύξη) 7 δυναμικότητας 3,5 τόνων.