Προγράμματα Ανάπτυξης

Η ανάπτυξη της εταιρίας κατά τα τελευταία χρόνια δημιούργησε την ανάγκη κατάρτισης ενός σχεδίου επενδυτικής ανάπτυξης (BusinessPlan) της επιχείρησης έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί αφενός στην διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων της και αφετέρου στη διαρκή εξέλιξη της οικονομικής ζωής της χώρας και της περιοχής ιδιαίτερα.

Έτσι στα άμεσα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας είναι :

  1. Η διεύρυνση των υπηρεσιών 3rdPL.
  2. Η εντονότερη-ταχύτερη επέκταση του δικτύου της στα Σούπερ Μαρκετς όχι μόνο σαν 3rdPL αλλά και εμπορικά.
  3. Ο εκσυγχρονισμός της γραμμής αποφλοίωσης πατάτας για τη δυνατότητα παραγωγής νωπής παστεριωμένης πατάτας χωρίς τη χρήση συντηρητικών ουσιών.
  4. Ο εκσυγχρονισμός της γραμμής ανασυσκευασίας μαλακών τυριών για τη δυνατότητα επέκτασης των πωλήσεων και σε άλλες περιοχές της χώρας προς χονδρεμπόρους.
  5. Η ανάπτυξη των πωλήσεων και χονδρεμπορικά σε περιοχές της χώρας που δεν φτάνει το δικτυό μας.