Logistics

Logistics
Logistics
Logistics
Logistics
Logistics
Logistics

H Πασσίας FactoryAE μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας επέκτασής των κτηριακών της εγκαταστάσεων, το φεβρουάριο του 2012, προσφέρει και υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής προϊόντων για τρίτους.Τα προιόντα αυτά μπορεί να είναι προιόντα ξηρού φορτίου συντήρησης (0-3ο c) ή κατάψυξής (-18ο c). Οι όροι και το κόστος της υπηρεσίας αυτής εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε πελάτη και αποφασίζεται από κοινού κατά περίπτωση.