Προγράμματα Ανάπτυξης

Η ανάπτυξη της εταιρίας κατά τα τελευταία χρόνια δημιούργησε την ανάγκη κατάρτισης ενός σχεδίου επενδυτικής
ανάπτυξης (
Business Plan) της επιχείρησης έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί αφενός στην διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων της και αφετέρου στη διαρκή εξέλιξη της οικονομικής ζωής της χώρας και της περιοχής
ιδιαίτερα.

Έτσι στα άμεσα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας είναι :

   • Η διεύρυνση των υπηρεσιών 3rdPL.
   • Η εντονότερη-ταχύτερη επέκταση του δικτύου της στα Souper Markets, όχι μόνο σαν 3rdPL αλλά και εμπορικά.
   • Ο εκσυγχρονισμός της γραμμής αποφλοίωσης πατάτας, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής και της διάρκειας ζωής της νωπής παστεριωμένης πατάτας, χωρίς τη χρήση συντηρητικών ουσιών.
   • Ο εκσυγχρονισμός της γραμμής ανασυσκευασίας μαλακών τυριών για τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων σταθερού βάρους.
   • Η ανάπτυξη των πωλήσεων και χονδρεμπορικά σε περιοχές της χώρας που δεν φτάνει το δίκτυό μας.
   • Η γεωγραφική ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.