Υλικοτεχνική Υποδομή

Σήμερα στην ιδιοκτησία της επιχείρησης βρίσκονται τα κάτωθι ακίνητα, εξοπλισμός και οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες των επιμέρους εκμεταλλεύσεων της:

 

  • Οικόπεδο στην Κατσικά Ιωαννίνων (6 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων ) συνολικής έκτασης 11.000 τετραγωνικών μέτρων.
  • Οικόπεδο στην Κατσικά Ιωαννίνων (6 χιλιόμετρα από την πόλη των Ιωαννίνων ) συνολικής έκτασης 3.500 τετραγωνικών μέτρων.
  • Ψυκτικοί χώροι (Κατάψυξη-συντήρηση) συνολικής έκτασης 1100 mκαι όγκου 5.000 m3.
  • Αποθηκευτικοί χώροι εμπορευμάτων συνολικής έκτασης 1000 m2 και όγκου 5000 m3.
  • Χώρος ανασυσκευασίας εμπορεύσιμων προϊόντων 600 m.
  • Γραφεία 550 m.
  • Χώροι γραμμής τυποποίησης μαλακών τυριών 60 mμετά του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Χώροι γραμμής αποφλοίωσης πατάτας 200 m2 μετά του σχετικού  μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Μεταφορικά μέσα (κατάψυξη-συντήρηση) 15, δυναμικότητας 55 τόνων.
  • Μεταφορικά μέσα (χωρίς ψύξη) 10, δυναμικότητας 5 τόνων.